Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest:

  • wniosek rodzica (Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola),
  • orzeczenie z poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością sprzężoną.

            Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola wydaje Dyrektor Przedszkola na podstawie decyzji Komisji Kwalifikacyjnej ds. Przyjęć Dzieci do Przedszkola.

 


OPŁATY

Miesięczny koszt pobytu dziecka w przedszkolu dotyczy:

  • opłaty za wyżywienie

 

Karta zgłoszenia do przedszkola - [pobierz]

Procedura przyjęcia - [pobierz] 

 

 

kontakt2