Dyrektor:
mgr Wacław Ciwiński
Ukończył pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizację na WSP w Rzeszowie. Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: Pedagogika i Psychologia Sądowa (WSB- National-Louis University), oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, organizacja i zarządzanie oświatą, Studium Umiejętności Psychologicznych (PTPU), Specjalne Studium Socjoterapii (Instytut Terapii Gestalt), Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kurs: Rehabilitacja w wodzie metodą Halliwick, Metoda Terapii Biofeedback (I stopień). Aktualnie w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia na psychoterapeutę poznawczo-behawioralnego (Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS). Uczestnik wielu szkoleń, kursów, konferencji z zakresu pracy z dzieckiem i rodziną. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla specjalistów, rodziców, warsztatów rozwojowych, psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Nauczyciel dyplomowany.


Nauczyciele wychowania przedszkolnego:

mgr Weronika Bałon

Ukończyła studia magisterskie na kierunku: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Uniwersytecie Rzeszowskim, a następnie studia podyplomowe na kierunkach: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Posiada III stopniowy kurs ,,Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem" oraz szkolenie „Zachowania trudne w pracy z osobami w spektrum autyzmu”.

mgr Marta Buryło

Ukończyła pedagogikę w specjalności resocjalizacja (licencjat)  na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz studia magisterskie na kierunku administracja, a następnie studia podyplomowe: zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz edukację i terapię osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Kursy i szkolenia: III stopniowy kurs z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, certyfikat z języka migowego I, II stopnia, Trening Umiejętności Społecznych, AAC - komunikacj wspomagająca i alternatywna I i II stopień, Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – interwencja behawioralna. Nauczyciel kontraktowy. 

mgr Magdalena Pacholarz

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku historia (Uniwersytet Rzeszowski) oraz studiów podyplomowych: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Posiada III stopniowy kurs ,,Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem" oraz  szkolenia „Zachowania trudne w pracy z osobami w spektrum autyzmu”, Trening Umiejętności Społecznych, Terapia ręki. 

lic. Maria Madej 

Ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna na Uniwersytecie Rzeszowskim, w trakcie studiów magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Pedagogika Specjalna o specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się. Posiada III stopniowy kurs ,,Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem", Trening Umiejętności Społecznych oraz szkolenie: "Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu" – interwencja behawioralna.

mgr Teresa Plis

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: specjalność pedagogika specjalna. Studia podyplomowe: edukacja przedszkolna oraz kursy i szkolenia : III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutyczne z osobami z autyzmem”, „WIEM, CO JEM” - trening jedzenia u dzieci ze spektrum autyzmu. Trening Umiejętności Społecznych, AAC - komunikacj wspomagająca i alternatywna I i II stopień, Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – interwencja behawioralna. 

mgr Monika Szymańska
Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: specjalność resocjalizacja i pedagogika wczesnoszkolna. Studia podyplomowe: wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, Zespołem Aspergera (WSB- National-Louis University), Muzyka w szkole, Rytmika, logorytmika z elementami tańca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz kursy i szkolenia: III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, „WIEM, CO JEM” - trening jedzenia u dzieci ze spektrum autyzmu, szkolenie PECS – I poziom, szkolenie PEP-R.  Trening Umiejętności Społecznych, AAC - komunikacj wspomagająca i alternatywna I i II stopień, Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – interwencja behawioralna. Certyfikowany terapeuta "Empathy Dolls". Prowadzi w przedszkolu dodatkowe zajęcia z rytmiki
i logorytmiki. Nauczyciel kontraktowy. 


Pedagodzy / terapeuci:


mgr Angelika Broda

Wicedyrektor Przedszkola

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: specjalność resocjalizacja i oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego: fotografa dziennikarska, promocyjna i użytkowa. Studia podyplomowe: wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz kursy i szkolenia: dogoterapia/kynoterapia, III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, „WIEM, CO JEM” - trening jedzenia u dzieci ze spektrum autyzmu, szkolenie PECS – I poziom, szkolenie PEP-R. Trening Umiejętności Społecznych, AAC - komunikacj wspomagająca i alternatywna I i II stopień, Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – interwencja behawioralna. Certyfikowany terapeuta "Empathy Dolls".  W trakcie 4 letnich studiów z Psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Nauczyciel mianowany.

mgr Aleksandra Czajkowska

Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza na Uniwersytecie Rzeszowskim, oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z elementami resocjalizacji. W trakcie studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem i zespołem Aspergera. W trakcie III stopniowego szkolenia ze Stosowanej Analizy Zachowania.

mgr Edyta Dubiel
Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika,  na Uniwersytecie Rzeszowskim. Była wolontariuszem w Rzeszowskim Stowarzyszeniu na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych . Świadczyła specjalistyczne usługi opiekuńczo- terapeutyczne w zakresie pracy z dziećmi z zaburzeniami
rozwoju. Ukończony III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”.

mgr Gabriela Dyrda

Ukończyła pedagogikę specjalną ze specjalnością pedagogika osób z autyzmem oraz edukacja integracyjna i włączająca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uczestniczyła w III stopniowym kursie z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, a także w szkoleniach dotyczących pracy z dziećmi z autyzmem. Trening Umiejętności Społecznych, AAC - komunikacja wspomagająca i alternatywna I i II stopień.

mgr Mirosława Krępa

Ukończyła studia pedagogiczne pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pedagogika – specjalizacja: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na
Uniwersytecie Rzeszowskim. Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku: edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki specjalnej. Posiada kursy i szkolenia m.in: Autyzm, Zespół Aspergera, dzieci z nadpobudliwością psychpruchową, Jak wyciszyć dziecko? Skuteczne metody pracy z grupą oraz wg indywidualnych potrzeb, AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna I i II stopień, Trening Umiejętności Społecznych, Terapia Ręki, Skuteczne metody terapeutyczne do pracy z dziećmi i osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy w ujęciu holistycznym. W trakcie kursu: Terapia logopedyczna dzieci.

lic. Katarzyna Laska

Ukończyła studia pedagogiczne pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna - specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, gdzie kontynuuje naukę na studiach magisterskich na kierunku pedagogika specjalna o specjalności: terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna. Uczestniczka m.in. takich szkoleń jak: „Trening Umiejętności Społecznych”, „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu” – interwencja behawioralna, „Jak pracować z dzieckiem ze spektrum autyzmu nad rozwojem komunikacji”, „Zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci w kontekście zaburzeń SI” oraz „Jak wspierać rozwój integracji sensorycznej u dzieci”.

mgr Magdalena Lentowicz
Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim a także podyplomowo Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, Zespołem Aspergera (WSB- National-Louis University) oraz oligofrenopedagogikę na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ponadto uczestniczyła w wielu kursach, szkoleniach i konferencjach dotyczących terapii dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną oraz trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi m. innymi: III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutyczne z osobami z autyzmem”,  „WIEM, CO JEM” - trening jedzenia u dzieci ze spektrum autyzmu, terapia ręki, terapia taktylna, kurs I stopnia: „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, „VB-MAPP: ocena umiejętności
i planowanie terapii. Trening Umiejętności Społecznych, AAC - komunikacj wspomagająca i alternatywna I i II stopień, Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – interwencja behawioralna. Nauczyciel mianowany.

mgr Kamila Nowak

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, o specjalności pedagogika resocjalizacyjna. Studia podyplomowe: wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, Zespołem Aspergera (WSB- National-Louis University) oraz III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, „WIEM, CO JEM” - trening jedzenia u dzieci ze spektrum autyzmu. Trening Umiejętności Społecznych. Nauczyciel kontraktowy.

lic. Katarzyna Półćwiartek

Ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika o specjalności pedagogika resocjalizacyjna na Uniwersytecie Rzeszowskim, w trakcie studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem i zespołem Aspergera.  Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz w spektrum Autyzmu. W trakcie III stopniowego szkolenia ze Stosowanej Analizy Zachowania.

mgr Anna Ruszel
Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studiów podyplomowych z logopedii (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) i edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (Uniwersytet Rzeszowski). Studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju oraz edukacji dziecka i ucznia z autyzmem, Zespołem Aspergera (WSB- National-Louis University), oraz kursy i szkolenia: III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, „WIEM, CO JEM” - trening jedzenia u dzieci ze spektrum autyzmu, szkolenie PECS – I poziom, szkolenie PEP-R. Trening Umiejętności Społecznych, AAC - komunikacj wspomagająca i alternatywna I i II stopień, Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – interwencja behawioralna. Nauczyciel mianowany.

lic. Sylwia Sikora
Ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika Specjalna o specjalności oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, w trakcie studiów magisterskich na Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie na kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika szkolna z logopedią.W trakcie III stopniowego szkolenia ze Stosowanej Analizy Zachowania.

mgr Beata Wróbel
Ukończyła studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie o specjalności: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją a także podyplomowo specjalistyczne usługi opiekuńcze (Uniwersytet Rzeszowski).  Studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju oraz edukacji dziecka i ucznia z autyzmem, Zespołem Aspergera (WSB- National-Louis University), oraz kursy i szkolenia: III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, „WIEM, CO JEM” - trening jedzenia u dzieci ze spektrum autyzmu, szkolenie PECS – I poziom, szkolenie PEP-R. Trening Umiejętności Społecznych, AAC - komunikacj wspomagająca i alternatywna I i II stopień, Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – interwencja behawioralna. Nauczyciel kontraktowy.


Logopedzi/terapeuci:

mgr Andżelika Bieńkowska

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Logopedia z audiologią specjalność logopedia kliniczna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła również kierunek Protetyk Słuchu, a także Studium Obiektywnych Badań słuchu w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu  w Warszawie. Ukończone kursy i szkolenia: metoda fonogestów I stopnia, podstawy języka migowego.

mgr Anna Czajka

Ukończyła magisterskie studia pedagogiczne o specjalności psychoprofilaktyka społeczna na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz podyplomowo Logopedię na Uniwersytecie Rzeszowskim. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach: Logorytmika, Mowa i komunikacja dzieci z autyzmem, Terapia dzieci z autyzmem, Programowanie języka, Symultaniczno-Sekwencyjna nauka czytania, III - stopniowe szkolenie z zakresu Terapii Behawioralnej (PSTB), „WIEM, CO JEM” - trening jedzenia u dzieci ze spektrum autyzmu. Ponadto posiada szkolenie z Terapii Ręki, Masażu Logopedycznego oraz Karmienia Terapeutycznego. Dodatkowo ukończyła szkolenia: „Stymulacja traktu ustno-twarzowego”, „Od oddychania do mówienia”, „Diagnoza ORM”, „Werbogesty” i wiele innych. Nauczyciel kontraktowy.

mgr Paula Jedziniak
Ukończyła studia filologiczne z kształceniem logopedycznym na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz podyplomowo Logopedię oraz Integrację  Sensoryczną. Ukończone kursy i szkolenia: Terapia miofunkcjonalna wg. A. Kittel, Logorytmika „ruch słuch słowo”, Terapia  Neurobiologiczna, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji, Skojarzenia do mówienia, III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem” oraz "ETT-HNO Elastyczny Terapeutyczny Taping w Logopedii/Neurlogopedii". 

mgr Anna Pelc
Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim, a następnie podyplomowo Logopedię, również na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Zintegrowaną edukację przedszkolną i wczesnoszkolną (WSIiZ Rzeszów). Ponadto, uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu terapii dzieci z autyzmem (III stopniowy kurs z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, „WIEM, CO JEM” - trening jedzenia u dzieci ze spektrum autyzmu), niepełnosprawnością intelektualną oraz trudnościami edukacyjnymi, rozwojowymi i emocjonalnymi. Nauczyciel kontraktowy.

mgr Natalia Pokrywka
Ukończyła studia magisterskie logopedia z audiologią, ze specjalnością logopeda kliniczny oraz protetyk słuchu na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Kursy i szkolenia: certyfikat języka migowego I stopnia, opóźniony rozwój mowy, rozwijanie komunikacji na poziomie przedsymboliczny- podstawy terapii logopedycznej dziecka z autyzmem. Trening Umiejętności Społecznych, AAC - komunikacj wspomagająca i alternatywna I i II stopień, Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – interwencja behawioralna. Nauczyciel kontraktowy.


Psycholodzy:

mgr Weronika Pitrus
Absolwentka studiów psychologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studiów podyplomowych : przygotowanie pedagogiczne oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z Integracji Sensorycznej i III stopniowego kursu z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania. Ukończone kursy i szkolenia : Trening Umiejętności Społecznych, Mutyzm wybiórczy, Karta Oceny Gotowości Szkolnej, Karta Ocena Zachowania i Emocji, Bajkoterapia, VB- MAPP oraz liczne webinary z zakresu pracy z dziećmi z autyzmem. Ukończony III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”.

mgr Katarzyna Przeszłowska

Ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia podyplomowe w zakresie psychologii transportu. Uczestniczyła również w  III stopniowym kursie z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, a także w szkoleniach dotyczących pracy z dziećmi z autyzmem. Trening Umiejętności Społecznych, AAC - komunikacj wspomagająca i alternatywna I i II stopień. Nauczyciel kontraktowy. 

mgr Magdalena Twaróg

Ukończyła psychologię, ze specjalnością psychologia kliniczna i neuropsychologia, na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Aktualnie
w trakcie studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego. Uczestniczka szkoleń: Trening Umiejętności Społecznych, AAC - komunikacja wspomagająca i alternatywna I i II stopień, Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – interwencja behawioralna


Dogoterapia:
 inż. Krzysztof Idzior

Zajęcia umuzykalniające prowadzone wg teorii E.E.Gordona:
mgr Anna Kaczkowska

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydziale Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz Liceum Muzycznego w Tarnowie w klasie fortepianu. Jest jednym z nielicznych certyfikowanych instruktorów nauczania muzyki według koncepcji prof. Edwina Eliasa Gordona. Od 2014 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Edwina Eliasa Gordona (PTEEG). Od 2014 roku uczestniczy w odbywających się jeden raz w roku Międzynarodowych Seminariach Gordonowskich organizowanych przez PTEEG. Aktualnie prowadzi zajęcia rytmiczne, logorytmiczne i gordonowskie w żłobkach, przedszkolach, przedszkolach specjalnych - rozwija muzykalność małych dzieci, opierając się na założeniach koncepcji uczenia muzyki prof. E.Gordona.

Zajęcia karate:
Piotr Ramot


Personel obsługi:

pracownik biurowy:
mgr Anna Bednarz


osoby sprzątające:
Małgorzata Baran, Rusłana Żuk


kontakt2