Zapraszamy do rekrutacji do Przedszkola „NIEZAPOMINAJKA” na rok szkolny 2023/2024.
Zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonu 501 020 398, 789 384 193, 178520510

 

 

„Niezapominajka” jest bezpłatnym przedszkolem o charakterze terapeutycznym dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością sprzężoną.


           Działania terapeutyczne realizowane w przedszkolu mają na celu minimalizowanie zagrożenia niepełnosprawnością intelektualną oraz przygotowanie dzieci do funkcjonowania w grupie przedszkolnej lub szkolnej odpowiadającej poziomowi funkcjonowania dziecka.

           Organem prowadzącym przedszkole jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rzeszowie. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku w godzinach
7:15- 15:30 z wyjątkiem przerw ustalonych przez dyrektora placówki.

 

Misją naszego przedszkola jest wielokierunkowa profesjonalna pomoc dzieciom
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością sprzężoną oraz ich rodzinom.

kontakt2