Całokształt działań terapeutycznych jest dostosowany od indywidualnych potrzeb dziecka.

 

W toku procesu terapeutyczno - edukacyjnego wykorzystujemy:

 • Stosowaną Analizę Zachowania – dostosowaną do indywidualnych potrzeb dziecka
 • System komunikacji wspomagającej i alternatywnej PECS,
 • Elementy Metody Krakowskiej,
 • Terapię Ręki
 • Zajęcia indywidulane terapeutyczno-stymulacyjne
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Zajęcia z wykorzystanie lalek terapeutycznych Empathy Dolls

Oferujemy:

 • Wykwalifikowaną kadrę terapeutów (pedagodzy, psycholodzy, logopedzi),
 • Indywidualną pracę terapeutyczną,  tzn. przez większą część pobytu w przedszkolu dziecko uczy się nowych umiejętności w systemie 1 na 1 z wykwalifikowanym terapeutą,
 • Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny dostosowany do potrzeb
  i możliwości dziecka,
 • Współpracę z przedszkolami oraz wdrażanie dzieci do integracji w oddziałach masowych,
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju,
 • Indywidualizację procesu terapeutycznego,
 • Konsultacje i szkolenia dla rodziców,
 • Realizację podstawy programowej zgodnie z rozporządzeniem MEN.

Zajęcia dodatkowe:

 • logorytmika,
 • fizjoterapia,
 • dogoterapia,
 • alpakoterapia,
 • zajęcia taneczno-choreograficzne,
 • religia.
kontakt2