„Niezapominajka” jest małym, kameralnym przedszkolem o charakterze terapeutycznym dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, upośledzeniem umysłowym oraz niepełnosprawnością sprzężoną.


           Działania terapeutyczne realizowane w przedszkolu mają na celu minimalizowanie zagrożenia niepełnosprawnością intelektualną oraz przygotowanie dzieci do funkcjonowania w grupie przedszkolnej lub szkolnej odpowiadającej poziomowi funkcjonowania dziecka.

           Organem prowadzącym przedszkole jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rzeszowie. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku w godzinach
7:00 - 16:00 z wyjątkiem przerw ustalonych przez dyrektora placówki.

 

Misją naszego przedszkola jest wielokierunkowa profesjonalna pomoc dzieciom
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, upośledzeniem umysłowym oraz niepełnosprawnością sprzężoną oraz ich rodzinom.

Kontakt

 Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka”  

 

 
Adres:
E. Plater 7
Rzeszów
Podkarpackie
35-079
Polska

E-mail: np.niezapominajka@gmail.com
Telefon: 17 852-05-10
Telefon kom: 789 386 741
Faks: 17 852-05-10